Půjčovna kostýmů

 

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  PŮJČOVNY

   
  Výpůjční podmínky
1 Kostým si může vypůjčit jen osoba starší 18ti let po předložení občanského průkazu, 
  nebo cestovního pasu.
2 Základní výpůjční doba je 3 dny nebo 4 dny v případě víkendu
3 Kostým je po předchozí dohodě možné vypůjčit i na jinou dobu
4 Rezervace kostýmu je možná - rezervaci děláme nejdříve 1 měsíc dopředu
  a nejpozději 2 dny předem.
  Při rezervaci je nutné uhradit poplatek rovnající se výpůjční částce.
  Při zrušení rezervace kostýmu 5 a více dní před půjčením bude účtován storno
  poplatek ve výši 25% z placeného poplatku.
  Při zrušení rezervace kostýmu 1 - 5 dní před půjčením bude účtován storno
  poplatek ve výši 50% z placeného poplatku.
  Při nevyzvednutí kostýmu v daném termínu poplatek propadá.
  Při splnění podmínek se poplatek vrací v plné výši.
5 Kostým je zakázáno prát, čistit a jinak upravovat.
6 Při vyzvednutí kostýmu se platí půjčovné a skládá se i vratná kauce, která je určena
  k případnému uhrazení vzniklých škod na kostýmu.
7 Při poškození, nebo ztrátě kostýmu je zákazník povinnen tuto skutečnost neprodleně
  ohlásit půjčovně.
8 V případě velkého poškození a znečištění půjčeného kostýmu zaplatí zákazník
  náklady spojené s uvedením věci do původního stavu
9 Za ztrátu nebo zničení kostýmu učtujeme náhradu 100% kauce
10 Při vrácení a překontrolování kostýmu je v případě, že je kostým v pořádku,
  vrácena celá kauce, v případě nějakého poškození je z kauce odečtena přiměřená
  část.
   
  Ceník
1 Cena za půjčení kostýmu se pohybuje od 80,- do 200,- Kč na víkend (Pá- Po)
2 Cena za půjčení na jinou dobu se stanovuje dohodou
3 Ceny jsou stanoveny podle použitého materiálu, opotřebení a složitosti kostýmu
4 Cena půjčovného rekvizit je 40,- Kč za kus na víkend (Pá-Po) ke kostýmu
5 Cena rekvizity vypůjčené samostatně se stanoví dohodou + kauce
6 V případě opožděného navrácení kostýmu se účtuje poplatek 50,- Kč za každý
  započatý den
7 Cena vratné kauce je 400,-  až  600,- Kč podle složitosti kostýmu
8 Ceny jsou uvedeny včetně DPH
9 V ceně jsou zakalkulovány náklady na vyčištění kostýmu před dalším půjčením